Quảng cáo

Quảng cáo

Tạp chí XeMayXuc là ấn phẩm thương mại lâm nghiệp hàng đầu và lâu đời nhất của quốc gia. Kể từ năm 1986, chúng tôi đã in và gửi các ấn phẩm hàng tháng qua đường bưu điện tới hơn 20.000 Nhà máy cưa, Nhà khai thác gỗ và Nhà sản xuất Pallet.

  1. Thông số kỹ thuật trước khi in
  2. Các định dạng tệp được chấp nhận:
  3. PDF độ phân giải cao, ít nhất 300 dpi (tuân thủ PDF/X-1a)
  4. Phương tiện ưa thích: Email, DVD hoặc CD có bằng chứng màu
  5. Cần có tệp kỹ thuật số CMYK bốn màu
  6. Các phím màu hoặc bằng chứng là cần thiết để sao chép tốt nhất
  7. Các tệp PC hoặc MAC được chấp nhận: tệp tif, eps, pdf và jpg
  8. Bao gồm các liên kết và phông chữ, yêu cầu phông chữ Postscript hoặc OpenType
  9. Tài liệu quảng cáo đã gửi có thể được trả lại, nếu được yêu cầu

Tạp chí XeMayXuc là ấn phẩm thương mại lâm nghiệp hàng đầu và lâu đời nhất của quốc gia. Kể từ năm 1986, chúng tôi đã in và gửi các ấn phẩm hàng tháng qua đường bưu điện tới hơn 20.000 Nhà máy cưa, Nhà khai thác gỗ và Nhà sản xuất Pallet.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin