YÊU CẦU THIẾT BỊ

YÊU CẦU THIẾT BỊ

Yêu cầu thiết bị là một dịch vụ độc đáo của XeMayXuc. Bạn có thể cần thiết bị hiện không có sẵn trong danh sách của chúng tôi. Bạn có thể gửi yêu cầu đến nhóm XeMayXuc về thiết bị để nhóm của chúng tôi có thể làm việc và cố gắng hết sức để xác định vị trí thiết bị cho bạn.

Đối với dịch vụ này, bạn chỉ cần điền vào một biểu mẫu nhỏ và gửi cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy mẫu dưới đây.

 

 

Submission Successful

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Yêu cầu của bạn đã được gửi đi

Có câu hỏi nào không? Hãy cho chúng tôi biết.

[email protected]