Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển

XeMayXuc có dịch vụ mở rộng cho việc vận chuyển. Hầu hết các thiết bị đều có sẵn tùy chọn vận chuyển và XeMayXuc sử dụng dịch vụ vận chuyển cho thiết bị của bạn. Dịch vụ vận chuyển bao gồm các tính năng sau:

Vận chuyển
tải, dỡ
Bảo hiểm
Cơ sở đường dài
Chuyển phát nhanh
Yêu cầu báo giá vận chuyển miễn phí

 

 

Submission Successful

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Yêu cầu của bạn đã được gửi đi

Có câu hỏi nào không? Hãy cho chúng tôi biết.
888-401-MEN (6367)
[email protected]