Xe san lấp mặt bằng đa năng

Tìm Kiếm Thiết Bị

Thiết bị dọn đất đã qua sử dụng từ các thương hiệu chất lượng cao trong tình trạng tốt bao gồm máy dọn tuyết và thiết bị dọn bàn chải. Bạn có thể nhổ và loại bỏ thảm thực vật cứng đầu, chuẩn bị đất để canh tác, san lấp mặt bằng để xây dựng một cách thuận tiện hoặc loại bỏ cây cối, đá và bụi bằng các thiết bị dọn đất này trong điều kiện hoạt động tuyệt vời và năng suất tối đa với giá cả phải chăng.