ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN

ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang Web này. Tất cả người dùng của trang này đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong thông báo pháp lý này, cũng như tất cả các luật hiện hành khác. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào có trong trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thông báo pháp lý này.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web này.

Copyright 2022 © XeMayXuc. Đã đăng ký Bản quyền. XeMayXuc giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, hình ảnh đồ họa, video, mã và phần mềm thuộc sở hữu của XeMayXuc.

Tài liệu này chỉ có thể được sử dụng cho mục đích nội bộ, thông tin, phi thương mại. Bạn không được sửa đổi hoặc thay đổi nội dung theo bất kỳ cách nào. Mọi bản sao của tài liệu hoặc một phần của tài liệu phải bao gồm thông báo bản quyền này. Bạn không được tái xuất bản, phân phối lại hoặc tạo bất kỳ bản sao nào của tài liệu trên trang web này khi chưa được XeMayXuc cho phép bằng văn bản. Bạn không được sử dụng tài liệu theo cách gợi ý liên kết với bất kỳ ấn phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi.

XeMayXuc có quyền thay đổi và cập nhật bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này mà không cần thông báo trước. XeMayXuc sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc không thể truy cập trang Internet này hoặc do bạn phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp tại trang Internet này.

Trong bất kỳ khu vực trò chuyện, bảng tin, tin nhắn nhanh hoặc chức năng email nào được cung cấp như một phần của bất kỳ trang XeMayXuc nào, bạn không được:

Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa người khác. Đưa ra bất kỳ tuyên bố cố chấp, hận thù hoặc xúc phạm chủng tộc nào. Ủng hộ hoạt động bất hợp pháp hoặc thảo luận về các hoạt động bất hợp pháp với ý định thực hiện chúng. Đăng hoặc phát tán bất kỳ tài liệu nào vi phạm và/hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ luật nào. Đăng hoặc phát tán bất kỳ ngôn ngữ hoặc hình ảnh thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc khiếm nhã nào. Đăng tài liệu hoặc đưa ra tuyên bố thường không liên quan đến chủ đề hoặc chủ đề được chỉ định của bất kỳ phòng trò chuyện hoặc bảng thông báo nào.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về cách XeMayXuc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn có thể gửi cho XeMayXuc các nhận xét, câu hỏi, đề xuất hoặc ý tưởng liên quan đến trang Web này. Nếu bạn làm như vậy, bạn đồng ý rằng thông tin đó không được bảo mật, rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải giữ bí mật thông tin đó và chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. XeMayXuc được toàn quyền sử dụng thông tin bạn gửi cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ dựa trên thông tin đó. XeMayXuc cũng có thể sao chép, tiết lộ và phân phối thông tin trong giao tiếp của bạn cho người khác mà không bị giới hạn.

XeMayXuc nỗ lực hết sức để đưa thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật vào trang web này, tuy nhiên THÔNG TIN TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, NGỤ Ý ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. XeMayXuc VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG TRANG WEB NÀY. XeMayXuc KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CỦA NÓ KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC.

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CHỨA CÁC LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÔNG PHẢI CỦA XeMayXuc. NHỮNG LIÊN KẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN ĐỂ TIỆN LỢI. NHỮNG TRANG WEB LIÊN KẾT NÀY KHÔNG THUỘC SỰ KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY XeMayXuc VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CÓ TRONG MỘT TRANG WEB LIÊN KẾT. VIỆC ĐƯA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO KHÔNG NGỤ Ý LÀ SỰ XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY XeMayXuc CỦA TRANG WEB, VÀ XeMayXuc SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN MÀ ĐƯỢC THAM KHẢO BỞI HOẶC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB NÀY.